Internetowa platforma prezentacji wyników

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK

ul. H. Sienkiewicza 79

15-003 Białystok

85 6648510

laboratorium@szpitalpck.pl

szpitalpck.pl

dni robocze: 730-1100, dni wolne od pracy: 900-1030

Aby obejrzeć swoje wyniki należy, celem weryfikacji uprawnień, podać adres e-mail, który podałeś(-aś)
przy wykonywaniu badania, Twój numer PESEL oraz hasło, pobrane wcześniej, a następnie kliknąć Zaloguj.

Jesli nie znasz swojego hasła, kliknij powyżej na Nowe hasło, otrzymasz je pocztą elektroniczną
na zarejestrowany w laboratorium adres. Hasło zachowa ważność przez 30 dni, ale w każdej chwili
możesz pobrać nowe.

W razie problemów z zalogowaniem lub brakiem dostępności wyników, prosimy o kontakt z laboratorium.
Logowanie do systemu