Internetowa platforma prezentacji wyników

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK

ul. H. Sienkiewicza 79

15-003 Białystok

85 6648510

laboratorium@szpitalpck.pl

szpitalpck.pl

dni robocze: 730-1100, dni wolne od pracy: 900-1030

Przesłanie nowego hasła